Garantili ve Sigortalı Hizmet

Akasya Nakliyat; Nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; fiziki zararlara teminat vermektedir.

Nakliyat sigortası kapsamındasunulan geniş seçenekler en ekonomik olacak şekilde hazırlanmıştır.

Nakliyat Sigortası Çeşitleri

Yük Sigortaları

  • Emtea Taşıma Sigortası

– Bir malın taşıma aracı ile taşıması esnasında oluşabilecek kaza veya kazaya bağlı olarak zararları nakliyat sigortası teminatları altına alır.

  • Kıymet Taşıma Sigortası

– Değerli eşyaların bir taşıma aracı ile taşınması esnasında karşılaşabilecek zararları teminat altına alır.

Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları

  • Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

– Uluslararası anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde güvence altına alır.

  • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

– Kapalı kasa araçlarla yurtiçinde karayolu taşımacılığı yapan firmaların poliçede belirtilen şartlarda karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alır.

  • Nakliyat Aracısı Sorumluluk

– Nakliyata aracılık yapan kişinin aracılık yapması sebebiyle yük sahibine karşı olan sorumluluğunu poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alır.

  • Depocu Yasal Sorumluluk

– Poliçede belirtilen şartlar çerçevesinde depoların sınırları çerçevesinde gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zararları teminat altına alır.

Bir cevap yazın

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi